Jakub Głowacz

Wykładowca

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Home Teachers

Jakub Głowacz

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2013). W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka. Aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Od 2016 r. prowadzi szkolenia prawne adresowane zarówno do:

  • przedstawicieli zawodów prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych;
  • przedsiębiorców, np. inwestujących w nieruchomości pod egidą Spółki Warszaty Inwestowania w Nieruchomości Sp. z o.o. z/s w Łodzi lub będacych członkami takich organizacji jak Biznes Klub Polska czy Partnerskie Kluby Biznesu;
  • specjalistów z zakresu ekonomii i finansów, np. właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych.

W ramach swej praktyki zawodowej rozpoczętej w 2013 r. prowadzi doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych, a także opracowuje, a następnie wdraża modele systemów ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla wszelkiego typu organizacji.

Any review founded
COURSE
PRICE

Geometry Course

$ 50

VIEW

Location : Warszawa

Contact Me

[nd_column][/nd_column]
[nd_column][/nd_column]
[nd_column][/nd_column]
[nd_column][/nd_column]